CREEKSIDE NORTH APARTMENTS

מיקום

Lexington, KY

  • מתחם דירות יפהפה בן 146 דירות
  • עסקת מניבה מ Day 1
  • עסקת השבחה שעל ידי העלאת השכירויות ושיפוץ נוסף תייצר רווח משמעותי נוסף במכירה
  • חברת הניהול נמצאת בתוך המתחם ותספק שירות מצויין לדיירים
  • דיירים קלאס B, כולם עובדים וברמה גבוהה
  • נותרו עוד מספר מקומות להצטרפות אלינו!

לקבלת פרטים להשקעה

דילוג לתוכן