Life at Arbor Creek

מיקום

Atlanta, Georgia

  • מתחם דירות יפהפה בן 116 דירות
  • עסקת מניבה מ Day 1 בתפוסה של 94%!!
  • עסקת השבחה שעל ידי העלאת השכירויות ושיפוץ נוסף תייצר רווח משמעותי נוסף במכירה
  •  נכס ששופץ ב 2019 והמערכות שלו במצב מצויין
  • חברת הניהול נמצאת בתוך המתחם ותספק שירות מצויין לדיירים
  • דיירים קלאס B, כולם עובדים וברמה גבוהה
  • נותרו עוד מספר מקומות להצטרפות אלינו!

לקבלת פרטים להשקעה

דילוג לתוכן